S.Y.D MEDICAL ED
 
הקמפוס הישראלי ללימודי רפואה במינסק – רפואה כללית ורפואת שיניים באווירה אחרת. 'להיות בישראל' באירופה.
לא מתפשרים על המרצים הטובים ביותר, בתוכנית לימודים מקיפה ומגוונת.

We are on YouTubeWe are on FacebookWe are on Twitter